Søby Kirke

Foto: Destination Djursland
Galleri

Beskrivelse

Gennem skiftende århundreder er nye træk føjet til den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet, som dog stadig er let kendelig med sit murværk opbygget af sten fra de omliggende marker.

Ved kirkens nu tilmurede kvindedør ses en udhugget løvefigur i højt relief.
Selvom løver ikke hører hjemme i dansk natur, så har løven vundet stor indpas i den kunst, hvormed fortidens stenmestre har udsmykket vore kirker, og dens placering her kan ses, som en magtfuld bevogtning af kirken fra gammel tid.

Kirkens lave tårn blev i 1938 ombygget, så det fik sit nuværende udseende med kamtakke efter gotisk mønster svarende til den stil, der var fremherskende i perioden, hvor de fleste kirketårne blev til.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken

Læs mere om Djurslands kirker her

Gennem skiftende århundreder er nye træk føjet til den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet, som dog stadig er let kendelig med sit murværk opbygget af sten fra de omliggende marker.

Ved kirkens nu tilmurede kvindedør ses en udhugget løvefigur i højt relief.
Selvom løver ikke hører hjemme i dansk natur, så har løven vundet stor indpas i den kunst, hvormed fortidens stenmestre har udsmykket vore kirker, og dens placering her kan ses, som en magtfuld bevogtning af kirken fra gammel tid.

Kirkens lave tårn blev i 1938 ombygget, så det fik sit nuværende udseende med kamtakke efter gotisk mønster svarende til den stil, der var fremherskende i perioden, hvor de fleste kirketårne blev til.

Nøglen kan lånes. Se opslag ved kirken

Læs mere om Djurslands kirker her

Søby Kirke | Visitdjursland

Søby Kirke fremstår som en typisk dansk landsbykirke. Den romanske kirke er fra 1100-tallet og er let genkendelug med sit murværk opbygget af sten fra de omliggende marker.

Kirke, Syddjurs, Søby

Søby kirke fremstår i landskabet som det, vi forstår ved en typisk dansk landsbykirke.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Kirkestræde 1
8543 Hornslet
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Landsbykirke

Koordinater

Længde: 56.353182
Breddegrad: 10.236462999

Søby Kirke

Adresse Kirkestræde 1 
8543 Hornslet
T 86974400