Skærum Kirke

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Galleri

Beskrivelse

 
Kirken er kommunens ældste bygning, og den eneste på Frederikshavnegnen, der er opført af granitkvadre. Klassisk opbygning med skib og kor.

Det daterer den til omkring midten af 1100-tallet. Våbenhuset er dog tilbygget i 1884 af arkitekt F. Uldall.

Kirken er tækket med bly. Der er fladt bjælkeloft både i kor og skib. I skibets vestende har der været et herskabspulpitur, der formentlig er nedtaget engang i 1800-tallet.

De små stykker træ i bruskbarok, der er ophængt på væggen, stammer muligvis fra dette pulpitur.

Døbefonten er meget særpræget. Kummen har været flækket og er blevet repareret med bly.

En ældre prædikestol fra 1585 blev købt af Nationalmuseet i 1913 for kr. 100,-.

Altermaleriet stammer formentlig fra 1600-tallet.

Degnestolen er sammensat af dele fra ældre herskabsstole fra 1600-tallet. Stolegavlene bærer våbenskjold for slægten Orning, ejere af hovedgården Eget.

På triumfvæggen nord for korbuen fandt man i 1888 et sengotisk kalkmaleri - slutningen af 1400-tallet, der forestillede Mikael Sjælevejer. Det blev dog tildækket igen.
Kirken er ikke systematisk undersøgt for kalkmalerier.

De mange murstensfremspring på vestgavlen vidner om, at muren er blevet omsat. Det samme gælder østgavlen, som blev omsat i 1790, hvorved det oprindelige østvindue forsvandt. Der kan anes spor af det indefra.

I 1968 blev koret grundigt restaureret. I gulvet fandt man ialt 34 mønter, hvoraf den ældste er præget senest i 1157, og det kan tages som en form for datering af kirken. Mønterne findes nu i Nationalmuseet.

Kirke skibet er en model af barken "Unitas". Den er bygget af skibsfører Birkhoff fra Reval. Hans eget skib har været forbillede.

Proprietær Larsen, Sludstrup, har senere ejet det, og i 1916 skænkede han det til kirken.

 
Kirken er kommunens ældste bygning, og den eneste på Frederikshavnegnen, der er opført af granitkvadre. Klassisk opbygning med skib og kor.

Det daterer den til omkring midten af 1100-tallet. Våbenhuset er dog tilbygget i 1884 af arkitekt F. Uldall.

Kirken er tækket med bly. Der er fladt bjælkeloft både i kor og skib. I skibets vestende har der været et herskabspulpitur, der formentlig er nedtaget engang i 1800-tallet.

De små stykker træ i bruskbarok, der er ophængt på væggen, stammer muligvis fra dette pulpitur.

Døbefonten er meget særpræget. Kummen har været flækket og er blevet repareret med bly.

En ældre prædikestol fra 1585 blev købt af Nationalmuseet i 1913 for kr. 100,-.

Altermaleriet stammer formentlig fra 1600-tallet.

Degnestolen er sammensat af dele fra ældre herskabsstole fra 1600-tallet. Stolegavlene bærer våbenskjold for slægten Orning, ejere af hovedgården Eget.

På triumfvæggen nord for korbuen fandt man i 1888 et sengotisk kalkmaleri - slutningen af 1400-tallet, der forestillede Mikael Sjælevejer. Det blev dog tildækket igen.
Kirken er ikke systematisk undersøgt for kalkmalerier.

De mange murstensfremspring på vestgavlen vidner om, at muren er blevet omsat. Det samme gælder østgavlen, som blev omsat i 1790, hvorved det oprindelige østvindue forsvandt. Der kan anes spor af det indefra.

I 1968 blev koret grundigt restaureret. I gulvet fandt man ialt 34 mønter, hvoraf den ældste er præget senest i 1157, og det kan tages som en form for datering af kirken. Mønterne findes nu i Nationalmuseet.

Kirke skibet er en model af barken "Unitas". Den er bygget af skibsfører Birkhoff fra Reval. Hans eget skib har været forbillede.

Proprietær Larsen, Sludstrup, har senere ejet det, og i 1916 skænkede han det til kirken.

Skærum Kirke er kommunens ældste bygning, og den eneste på Frederikshavnegnen, der er opført af granitkvadre. Den er opført i en klassisk opbygning med skib og kor.
Det daterer den til omkring midten af 1100-tallet. Våbenhuset er dog tilbygget i 1884 af arkitekt F. Uldall.

Kirken er tækket med bly. Der er fladt bjælkeloft både i kor og skib. I skibets vestende har der været et herskabspulpitur, der formentlig er nedtaget engang i 1800-tallet.
De små stykker træ i bruskbarok, der er ophængt på væggen, stammer muligvis fra dette pulpitur.

Døbefonten er meget særpræget og fra romansk tid. I kummens bund findes et afløbshul hvor vandet løber ned i et lille bassin i foden. Derfra ledes vandet ned i et afløb i gulvet. Grunden til at døbefonten er udført sådan, er sat man i middelalderen brugte hel eller delvis neddypning af dåbsbørnene. Deraf den store kumme. Kummen har været flækket og er derefter blevet repareret med bly. I dag bruges et dåbsfad i kummen, og afløbet har altså mistet sin funktion.

En ældre prædikestol fra 1585 blev købt af Nationalmuseet i 1913 for kr. 100,-. Den nuværende prædikestol er fra begyndelsen af 1900-tallet og viser malerier med bibelske motiver og bibelcitater i tavlerne.

Altermaleriet stammer formentlig fra 1600-tallet.

Degnestolen er sammensat af dele fra ældre herskabsstole fra 1600-tallet. Stolegavlene bærer våbenskjold for slægten Orning, ejere af hovedgården Eget.

På triumfvæggen nord for korbuen fandt man i 1888 et sengotisk kalkmaleri fra slutningen af 1400-tallet, der forestillede Mikael Sjælevejer. Maleriet blev dog tildækket igen.
Kirken er ikke systematisk undersøgt for kalkmalerier.

De mange murstensfremspring på vestgavlen vidner om, at muren er blevet omsat. Det samme gælder østgavlen, som blev omsat i 1790, hvorved det oprindelige østvindue forsvandt. Der kan anes spor af det indefra. På vestgavlen er der meget uregelmæssige murkanter, der kan betyde, at der tidligere har været en udvendig prædikestol, hvorfra præsten har prædiket for spedalske. Der er dog intet kildemateriale, der understøtter denne antagelse, så det er rent gætteri. At murene har været omsat, gør det også svært at sige hvilke dele af kirken der kan betegnes som oprindelige. Ikke desto mindre optræder kirken som en typisk romansk, jysk granitkvaderkirke fra ældre middelalder.

I 1968 blev koret grundigt restaureret. I gulvet fandt man i den forbindelse i alt 34 mønter, hvoraf den ældste er præget senest i 1157, og det fund kan tages som en form for datering af kirken. Mønterne findes nu i Nationalmuseet.

Kirke skibet er en model af barken "Unitas". Den er bygget af skibsfører Birkhoff fra Reval, som har brugt sit eget skib som forbillede. Proprietær Larsen, Sludstrup, har senere ejet skibet, og i 1916 skænkede han det til kirken.

I koret kan man se et knæletæppe der er tegnet af Maria Haagen-Müller og vævet af væversken Astrid Kahn i slutningen af 1960erne. Tæppet er skænket af konsul Georg Jorck og Hustru i 1972.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Slustrupvej 3
9900 Frederikshavn
Se alt i dette område

Information

Koordinater

Længde: 57.42563
Breddegrad: 10.353506

Skærum Kirke

Adresse Slustrupvej 3 
9900 Frederikshavn
T +45 98 47 30 40