Fiskeri ved Gammeldam i Nordborg

Foto: Sportsfiskerforeningen Nordborg
Galleri

Beskrivelse

Fiskeriet ved Gammeldam fordeler sig over tre moser med en fin bestand af ål og fredfisk, såsom store brasen og karper. Moserne er desuden berygtet for deres store gedder.

Rettighederne til fiskeriet i store dele af Gammeldam hører under Sportsfiskerforeningen Nordborg og derudover har lodsejere privat adgang. Udvis hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgrøder samt dyrehold, når du færdes i området.

Fiskeriet foregår fra land og eventuelle agnfisk skal være fanget i Gammeldam. Forfodring skal ske med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Af hensyn til fuglene og deres ynglesæson, er moserne fredet i april og maj måned.

Karper skal genudsættes.

Oversigtskort for området samt mindstemål finder du på hjemmesiden for Sportsfiskerforeningen Nordborg.

Fiskeriet ved Gammeldam fordeler sig over tre moser med en fin bestand af ål og fredfisk, såsom store brasen og karper. Moserne er desuden berygtet for deres store gedder.

Rettighederne til fiskeriet i store dele af Gammeldam hører under Sportsfiskerforeningen Nordborg og derudover har lodsejere privat adgang. Udvis hensyn og respekt over for dyrelivet, plantelivet, hegn, afgrøder samt dyrehold, når du færdes i området.

Fiskeriet foregår fra land og eventuelle agnfisk skal være fanget i Gammeldam. Forfodring skal ske med omtanke. Det er tilladt at fiske med 2 stænger.

Af hensyn til fuglene og deres ynglesæson, er moserne fredet i april og maj måned.

Karper skal genudsættes.

Oversigtskort for området samt mindstemål finder du på hjemmesiden for Sportsfiskerforeningen Nordborg.

De tre moser ved Gammeldam byder på ål, karper samt store brasen og er berygtet for store gedder.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Hulvej
6430 Nordborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Søfiskeri

Koordinater

Længde: 55.0519513128099
Breddegrad: 9.74619430329767

Fiskeri ved Gammeldam i Nordborg

Adresse Hulvej 
6430 Nordborg
T