Stensætning og helleristningssten i Konabbe Skov

Foto: Gitte Rahbek
Galleri

Beskrivelse

I Konabbe Skov lige øst for Skovsgård Gods finder man Langelands eneste skibssætning. En skibssætning er et monument bestående af oprejste sten sat i en figur som ligner et skibs omrids. Skibssætningen i Konabbe Skov består af ret små sten som kun rager et lille stykke op over jorden. Den ligger i retningen nordnordøst-sydsydvest og måler ca. 14 x 6 meter. Dens datering er uklar.

I samme skov kan man også finde en sten med ca. 40 skålgruber eller skåltegn: små, runde fordybninger sandsynligvis udført i bronzealderen. Stenen er flad og måler 1 x 1,4 meter. Omkring stenen er der en stensætning af små sten, i et antal på mindst 40. Stensætningens udstrækning er ca. 22 x 8 meter.

Ingen af oldtidsminderne er undersøgt arkæologisk.

(Tekst: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)

I Konabbe Skov lige øst for Skovsgård Gods finder man Langelands eneste skibssætning. En skibssætning er et monument bestående af oprejste sten sat i en figur som ligner et skibs omrids. Skibssætningen i Konabbe Skov består af ret små sten som kun rager et lille stykke op over jorden. Den ligger i retningen nordnordøst-sydsydvest og måler ca. 14 x 6 meter. Dens datering er uklar.

I samme skov kan man også finde en sten med ca. 40 skålgruber eller skåltegn: små, runde fordybninger sandsynligvis udført i bronzealderen. Stenen er flad og måler 1 x 1,4 meter. Omkring stenen er der en stensætning af små sten, i et antal på mindst 40. Stensætningens udstrækning er ca. 22 x 8 meter.

Ingen af oldtidsminderne er undersøgt arkæologisk.

(Tekst: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)

Stensætning og helleristningssten i Konabbe Skov | www.langeland.dk

Stensætning, formet som omridset af et skib. Kan stamme fra bronzealder eller vikingetid.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Kågårdsvej
5900 Rudkøbing
Se alt i dette område

Information

Koordinater

Længde: 54.8449652219326
Breddegrad: 10.7705909005017

Stensætning og helleristningssten i Konabbe Skov

Adresse Kågårdsvej 
5900 Rudkøbing
T 63516300