Oregaard

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Oregård på Fyn Galleri

Beskrivelse

Oregaard er en meget gammel herregård, som allerede i 1231 nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog. På det tidspunkt var gården krongods, det vil sige det var ejet af kongen. Ore betød et overdrev, en stenet mark med træer, så det tyder på at det ikke har været det bedste landbrugsjord. Derimod har der været holdt kvæg på gården, og der er stadig en mejerifløj tilbage fra gammel tid.

Hovedhuset er en bindingsværksbygning, som blev opført i 1580'erne af storgodsejerne Margrethe Rosenkrantz og Hans Lindenov. De ejede blandt andet Gavnø og Dronninglund, men Hans Lindenov døde i 1696 på Oregaard, og hans hustru anklagede fogeden og hans hustiru for at være skyld i Lindenovs død. Man fandt en voksdukke begravet under Lindenovs herskabsstol i kirken, og fogedparret blev dømt for hekseri ved Ore birketing og brændt.

Oregaard har haft mange ejere, men i 1719 blev gården købt af Gyldensteens nye ejer Jean Henri Huguetan, en bankier der flygtede fra Frankrig og slog sig ned i Danmark, hvor han skabte grevskabet Gyldensteen, som Oregaard blev en del af. Ved lensafløsningen i 1923 blev Oregaard udstykket. I dag er der ikke meget af jorden tilbage ved gården.

Oregaard er hjem for gamle danske husdyrracer, og der har også været en husdyrpark på stedet, hvor man kunne besøge dyrene. I dag er det dog kun muligt at se gården og jorden fra vejen.

Oregaard er en meget gammel herregård, som allerede i 1231 nævnes i Valdemar Sejrs Jordebog. På det tidspunkt var gården krongods, det vil sige det var ejet af kongen. Ore betød et overdrev, en stenet mark med træer, så det tyder på at det ikke har været det bedste landbrugsjord. Derimod har der været holdt kvæg på gården, og der er stadig en mejerifløj tilbage fra gammel tid.

Hovedhuset er en bindingsværksbygning, som blev opført i 1580'erne af storgodsejerne Margrethe Rosenkrantz og Hans Lindenov. De ejede blandt andet Gavnø og Dronninglund, men Hans Lindenov døde i 1696 på Oregaard, og hans hustru anklagede fogeden og hans hustiru for at være skyld i Lindenovs død. Man fandt en voksdukke begravet under Lindenovs herskabsstol i kirken, og fogedparret blev dømt for hekseri ved Ore birketing og brændt.

Oregaard har haft mange ejere, men i 1719 blev gården købt af Gyldensteens nye ejer Jean Henri Huguetan, en bankier der flygtede fra Frankrig og slog sig ned i Danmark, hvor han skabte grevskabet Gyldensteen, som Oregaard blev en del af. Ved lensafløsningen i 1923 blev Oregaard udstykket. I dag er der ikke meget af jorden tilbage ved gården.

Oregaard er hjem for gamle danske husdyrracer, og der har også været en husdyrpark på stedet, hvor man kunne besøge dyrene. I dag er det dog kun muligt at se gården og jorden fra vejen.

Oregaard | Slotte og herregårde | Nordfyn

Oregaard er en gammel herregård, hvis historie går mere end 800 år tilbage. Bygningen er opført i 1580'erne, og huset har en spændende historie med hekseri og gamle husdyr...

Ved Ore kan du se en stor flot bindingsværksbygning fra vejen. Det er Oregaard - en gammel herregård med historier om både hekseri og gamle landbrugsracer...

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Oregårdvej 23
5400 Bogense
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Kun efter aftale

Koordinater

Længde: 55.50755548
Breddegrad: 10.02581517

Oregaard

Adresse Oregårdvej 23 
5400 Bogense
T