Fugleliv på Mandø

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Strandskader ved Vadehavet Galleri

Beskrivelse

De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe. Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derfor ske med den største respekt for fuglenes ynglepladser.

Nyd fuglene på afstand
Mandøs natur er sårbar. Gå med forsigtighed, bliv altid på vej og sti, så fuglenes reder forstyrres mindst muligt. Respekter de opsatte skilte og vejledninger.

De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe. Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derfor ske med den største respekt for fuglenes ynglepladser.

Nyd fuglene på afstand
Mandøs natur er sårbar. Gå med forsigtighed, bliv altid på vej og sti, så fuglenes reder forstyrres mindst muligt. Respekter de opsatte skilte og vejledninger.

Fugleliv på Mandø | Vadehavskysten

De bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet og ved Mandø er i træktiden forår og efterår. 

Træktiden i foråret og efteråret er de bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse
6760 Ribe
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Fri natur
Audio/digital

Koordinater

Længde: 0
Breddegrad: 0

Fugleliv på Mandø

Adresse  
6760 Ribe