Byvandring på Samsø - Onsbjerg

Foto: Samsø Erhvervs- og Turistcenter
Galleri

Beskrivelse

Lille byvandring i Onsbjerg (30 – 60 minutter)

1)
Turen rundt i Onsbjerg kan selvfølgelig starte og slutte hvor som helst. Men stedet her ved Byens centrale plads (Sandgraven) har fået nummer nummer 1. Gå nu de få meter mod syd til gadekrydset.

2) Du står nu ved krydset mellem den nord-syd-gående Onsbjerg Hovedgade og Søndergade mod øst og Kirkevej mod vest. Nord for krydset, på venstre side, var der indtil ca. 2009 et bageri (nr. 15). På pladsen (Sandgraven) lige over for nr. 15 har der været en bybrønd, og i mange år var der også en herrefrisør derovre. Kig så mod syd. Til højre er et højt, hvidt hus (nr. 9) som har været både afholdshotel og købmandsbutik, nu privatbolig.

Endnu ses et par gamle reklameskilte på muren. Det næste hus (nr. 7) har været snedker- og tømrerforretning. Her blev også lavet smørdritler til alle mejerierne på Samsø. 2 nr. længere ude ad vejen mod Tranebjerg ligger byens vandværk. Huset (nr. 12) på hjørnet af Onsbjerg Hovedgade og Søndergade har både været købmandsforretning og vognmandsforretning.

3) På hjørnet af Søndergade og Smedevej (nr. 16) var der tidligere smedie. Endnu ses den gamle slibesten. Senere var der i ganske kort tid restaurant. På højre side ud ad Smedevej, lå omkring år 1900 et jernstøberi. Stadig dukker der af og til slagger op af jorden, når der af én eller anden grund bliver gravet.

4) Sognets gamle skole er den fine bygning med de grønne vinduer (nr. 24). Foran skolen afholdtes i begyndelsen af 1900-tallet øens vælgermøder. Efter at den nye hovedskole på Tanderupvej blev bygget i 1911, fungerede den gamle skole i en årrække som forskole. På et tidspunkt fik læreren lavet et gammeldags bystævne med siddesten omkring et træ, men det forsvandt igen og stedet blev brugt som smedens lagerplads.

5) (Punkt 5 kan overspringes) Passér den gamle branddam og gå ud forbi det sidste hus på venstre side. Her går en sti til venstre op til møllebakken. Møllen blev fjernet midt i 1930’erne. Fra bakken er en god udsigt til alle sider. Mod vest ses Jylland, mod syd Tanderup, mod sydøst Tranebjerg, mod nordøst Besser, og mod nord Onsbjerg og til venstre for Onsbjerg ses Sælvig Bugt med Mårup Havn i det fjerne og Nordby Kirke.

6) Gå videre ad Østervangen. Den åbne plads på hjørnet var parkeringsplads for en købmandsbutik (nr. 2), som senere blev udvidet til også at omfatte slagterbutik. Før denne bygning blev bygget, havde købmanden til huse i det gule hus (nr. 3) overfor med facaden langs Østervangen. Nu rummer bygningen en varme- og kølevirksomhed. Omkring 1950 var der ca. 45 virksomheder i byen, nu er der ca. 10.

7) Østervangen er stadigvæk en flot gammel gade med enkelte rester af udflyttede gårde samt rigtig mange gamle arbejderhuse. I mange af husene har der været småhåndværk, og endnu den dag i dag er der faktisk en urmager i gaden (nr. 7). Huset (nr. 9) på hjørnet af Østervangen og Badskærgyden var slagter. Her blev slagtet næsten alle slags dyr, både grise, køer og heste. Der var salg af kød fra huset, og slagteren kørte også landtur med hestevogn.

8) Længere henne ad gaden er på højre side Paula Vittanens galleri (nr. 28) og på venstre side lå fattighuset (nr. 19). I den nordlige ende af Østervangen lå for længe siden byens præstegård. Den store gård på hjørnet af Østervangen og Doktorgyden var i mange år sognefogedgård.

9) Lige over for Doktorgydens udmunding i Stadionsvej ligger et pænt, stort hus (nr. 21). Det er oprindeligt bygget som lægebolig. Senere blev det pensionat, derefter alderdomshjem, senere igen demenshjem, og nu bruges det til udlejning til B&B og fester. Bag den gamle lægebolig ligger Onsbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings sportsplads.

10) Lige før vejen ind på den gamle dyrskueplads ligger et lille fint sprøjtehus fra gamle dage. I huset opbevarede man en hånddreven sprøjte og nogle spande. Der løb en åben bæk lige udenfor. Den gamle dyrskueplads er nu bebygget med lejeboliger og andelsboliger. Her blev der indtil ca. 1950 afholdt dyrskue hvert år. Det var en stor begivenhed for hele øen og for Onsbjerg by, og ikke mindst for hotellet lige ved siden af.

11) Det gamle hotel (nr. 4) var tidligere øens førende. Før turismen begyndte, var det mest rejsende handelsfolk, som brugte stedet til overnatning. Det ebbede ud, efterhånden som mange aftaler kunne ordnes pr. telefon, og mange handelsrejser kunne klares på én dag. Da denne kundegruppe forsvandt, kom der i en vis udstrækning turister, men de foretrak ofte at være i nærheden af kysten. Hotelejeren drev også købmandsbutik fra samme bygning. Der var samtidig 2 andre købmænd i byen, men man sagde også, at hvis bare en købmand havde 30 faste kunder, så kunne han leve af det. I nogle år efter hotellets nedlæggelse blev bygningerne brugt som lejrskole. Da også det ebbede ud på grund af kommunale besparelser, blev ejendommen købt og indrettet til Lilleskole, hvilket er dens funktion nu.

12) På Hjørnet af Stadionsvej og Onsbjerg Hovedgade ligger en stor vinkelbygning (nr. 26), som nu bruges af Hjemmeværnet og andre. Huset blev bygget af en dygtig handelsmand, som havde kontor, lager og udsalg herfra. Dette hus har også fungeret som vandrerhjem, posthus, samt fabrik til fremstilling af elektriske komponenter. Firmaet, som startede her, lever i dag videre som XL-byg og Samsø Korn A/S i Ballen.

13) I et hus, som ikke mere eksisterer, boede Peder Madsen, som ifølge Søren Nancke-Krogh stiftede Danmarks første Husmands- og Landarbejder Forening. Peder Madsen blev senere kuppet ud af bestyrelsen, og en anden omtales nu som stifteren af husmandsbevæ- gelsen. For ham er der sat en mindesten ved vejen fra Langemark mod Besser, for Peder Madsen er der ingen mindesten. Peder Madsen trak sig skuffet ud af foreningen, men var senere aktiv i stiftelsen af Samsøs første socialdemokratiske forening.

14) Kig mod sydvest ud ad Præstegårdsvej. På højre side ses først en stor grøntsagshal, derefter Onsbjergs halmfyrede fjernvarmeværk, og længere ude kommer den tidligere hovedskole, hvor der nu er børnehave samt mange, mange andre aktiviteter. På venstre side, over for varmeværket, ligger det gamle jævnstrøms el-værk og efter det, det gamle frysehus, som dog ikke kan ses herfra. ½ km ude ses også Sydsamsøs højeste bakke, Dyret (50 m), hvor en tysk observationspost holdt til under besættelsen 1940-45. En spadseretur ud til den storslåede udsigt fra Dyrets top og tilbage vil tage ca. 45 min.

15) Måske Danmarks eneste teltplads med egen indgang til byens kirkegård.

16) Onsbjerg Kirke, Hellig Kors Kirke, er en typisk dansk middelalderkirke. Inde i våbenhuset ligger masser af information om kirken. Ved kirkens vestlige ende er der et lille, fint anlæg omkring en dam. En af de gamle sandstens-gravsten ved dammens vestende fungerede i flere år som havebord i Torup. Hvis ikke et besøg på Dyret indgik i vandreturen, så kan det meget kraftigt anbefales at køre derud, hvis man er i bil eller på cykel. Det er gode parkeringsforhold ved den østlige sti op til toppen. Oplev den fantastiske udsigt, som også tyske soldater gjorde det fra deres observationspost under besættelsen.

Onsbjerg Borgerforening 2015

Download folderen her

Område

Address Onsbjerg
8305 Samsø
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Vandretur
For hele familien
Fri natur
Kultur og historie

Koordinater

Longitude: 55.849917515097
Latitude: 10.5712337535806

Byvandring på Samsø - Onsbjerg

Address Onsbjerg 
8305 Samsø