Vandrerute - Mundbjerg Natursti

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Naturlejrpladser Galleri

Beskrivelse

Området er udpeget af staten som et område med speciel kulturhistorisk værdi - et såkaldt kulturarvsareal. Man har gjort fund fra næsten alle perioder af oldtiden. Mest markant er en boplads fra vikingetiden.

Naturstien blev etableret i 1995. Man dykkede ned i områdets historie og genfandt blandt andet den gamle skolesti fra Søndermølle til den ”nye” skole i Mundbjerg. Gennem krattet på dalens sydside følger Naturstien den gamle skolesti. Dette område er fredet sammen med Kummen med egekrat.

Naturstien (rød rute) har forbindelse til Stubbergård Sø-stien (gul rute). Det betyder, at man fra Herrup kan benytte stier direkte ned til søen. Enten for at gå hele vejen rundt om søen (gul rute, 15 km) – eller for at gå den flotte tur langs søen ved Helligkilden og tilbage til stien igen langs den stiplede rute (grusvej).

Download folderen Mundbjerg Natursti.

Området er udpeget af staten som et område med speciel kulturhistorisk værdi - et såkaldt kulturarvsareal. Man har gjort fund fra næsten alle perioder af oldtiden. Mest markant er en boplads fra vikingetiden.

Naturstien blev etableret i 1995. Man dykkede ned i områdets historie og genfandt blandt andet den gamle skolesti fra Søndermølle til den ”nye” skole i Mundbjerg. Gennem krattet på dalens sydside følger Naturstien den gamle skolesti. Dette område er fredet sammen med Kummen med egekrat.

Naturstien (rød rute) har forbindelse til Stubbergård Sø-stien (gul rute). Det betyder, at man fra Herrup kan benytte stier direkte ned til søen. Enten for at gå hele vejen rundt om søen (gul rute, 15 km) – eller for at gå den flotte tur langs søen ved Helligkilden og tilbage til stien igen langs den stiplede rute (grusvej).

Download folderen Mundbjerg Natursti.

Mundbjerg og landskabet heromkring er opstået under sidste istid.

Det betyder, at der her findes mange forskellige naturtyper på et ret lille område: sø, eng, mose, tørre bakker og dale og dermed også et rit varieret plante- og dyreliv.

Læs mere om istidslandskabet på Geopark Vestjyllands hjemmeside.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Søvejen 27B
7830 Vinderup
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

For hele familien
Fri natur
Kultur og historie
Fred og fordybelse  
Vandrerute

Koordinater

Længde: 56.4122430480276
Breddegrad: 8.92032890083359

Vandrerute - Mundbjerg Natursti

Adresse Søvejen 27B 
7830 Vinderup
T