Tranekær Mose

Foto: Visit Vejen Turistinformation
Tranekær Mose Galleri

Beskrivelse

Tranekær Sø var indtil 2. verdenskrig et moseområde, hvor der har været et dødishul dannet af en smeltet isblok fra seneste istid. Under besættelsen blev den nuværende sø dannet ved tørvegravning i moserne. Da man udgravede tørv fandt man i mosen her bl.a. et meget velbevaret hoved af en urokse, men også dele af bævere og kronhjorte dukkede op under tørvegravningen. Under krigen fandt man også birkemusen, et meget sjældent pattedyr i Danmark. Før 1880 var Tranekær et fugtigt hedekær, hvor tranen ynglede. 

I dag er der gedder i mosen, der trives godt i det svovlholdige vand. Også svaner, ænder og blishøns synes godt om livet i Tranekær Mose. Desuden ses fiskehejrer hyppigt ved Tranekær Sø, men siden en lille koloni i 1930’erne holdt til i nogle få år i Staushede Plantage, har den ikke ynglet her. I Tranekær Sø kan man derimod glæde sig over ynglende knopsvaner, gråænder, blishøns og grønbenet rørhøne. Om vinteren kan trækgæster som sangsvaner og troldænder ses. Er man heldig, kan den farvestrålende isfugl ses ved Tranekær Sø og Staushede Bæk, der løber ud i Drostrup Å. 
Af planter kan blandt andet nævnes den sjældne otteradet ulvefod. 

Adgang
Der er fin parkeringsplads ved Staushedevej, og derfra er der ca. 900 m til Tranekær Sø. 

Område

Address Staushedevej 29c
6621 Gesten
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Afmærkede ruter
Mose
Skov
Borde og bænke

Koordinater

Longitude: 55.5421873173061
Latitude: 9.1552305186633

Tranekær Mose

Address Staushedevej 29c 
6621 Gesten