Borup Hede

Foto: VisitViborg
Galleri

Beskrivelse

Borup Hede/Skinders Bro er særdeles smuke og fuldt af historie.

Broen over åen og hulvejene i skrænterne hørte til Hærvejs systemet.
Broens forgænger er en af de ældste træbroer, man kender i Danmark.

Borup Hede er et smukt hedeområde, der naturplejes med græssende får. Heden er en lille rest af de udstrakte hedeområder, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle.

De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er formodentligt anlagt i bonde-stenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs tingog rettergangssteder.

Der findes p-plads og vandresti.

Læs mere om området på på viborg.dk.

Område

Address Boruphedevej 17
8832 Skals
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Plantage

Koordinater

Longitude: 56.612573573
Latitude: 9.4262695312

Borup Hede

Address Boruphedevej 17 
8832 Skals
T
naturogvand@viborg.dk