4. stop: Den sorte Kløversti - Shelterplads

Foto: Nyborg Kommune
Shelter Jagtenborg Nyborg Galleri

Beskrivelse

Jagtenborg Skov

Jagtenborg Skov er blevet plantet i år 2000 på landbrugsarealer som erstatningsskov for arealer ryddet i forbindelse med bygning af Storebæltsforbindelsen. Skovens areal er på 12,8 hektar og indeholder både eng og mose. Skoven består af en blanding af løv- og nåletræer. Nåletræerne er fortrinsvist plantet på de højt beliggende mere næringsfattige arealer, mens løvtræerne er plantet på de lavere og mere frugtbare arealer.

Alle må benytte og overnatte i shelterne.

Der er stiforbindelse mellem skoven og Nyborg ad den gamle jernbanelinje, der gik til Fåborg. Stien går langs Ladegårds Å, forbi den nye udstykning Jagtenborg og videre forbi slagmarken ved Svenskehøjen, hvor den svenske hær blev slået 14. november 1659.

Jagtenborg Skov

Jagtenborg Skov er blevet plantet i år 2000 på landbrugsarealer som erstatningsskov for arealer ryddet i forbindelse med bygning af Storebæltsforbindelsen. Skovens areal er på 12,8 hektar og indeholder både eng og mose. Skoven består af en blanding af løv- og nåletræer. Nåletræerne er fortrinsvist plantet på de højt beliggende mere næringsfattige arealer, mens løvtræerne er plantet på de lavere og mere frugtbare arealer.

Alle må benytte og overnatte i shelterne.

Der er stiforbindelse mellem skoven og Nyborg ad den gamle jernbanelinje, der gik til Fåborg. Stien går langs Ladegårds Å, forbi den nye udstykning Jagtenborg og videre forbi slagmarken ved Svenskehøjen, hvor den svenske hær blev slået 14. november 1659.

Nyborg Kommune og Nyborg Ungdomsskole har i samarbejde opstillet 2 shelters og en bålhytte på lejrpladsen midt i Jagtenborg Skov.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Lindeborgvej
5800 Nyborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Cykeltur
Vandretur

Koordinater

Længde: 55.319403174
Breddegrad: 10.754502817

4. stop: Den sorte Kløversti - Shelterplads

Adresse Lindeborgvej 
5800 Nyborg
T +45 63 33 80 90
visitnyborg@nyborg.dk