1. stop: Den sorte Kløversti - Holckenhavn Fjord

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Kløversti Nyborg fugl sort poi 1 Galleri

Beskrivelse

Holckenhavn Fjord 

I bunden af Holckenhavn Fjord udmunder Vindinge Å og Ørbæk Å. Fjorden nåede med den højere vandstand i stenalderhavets tid op til Bynkel i Ørbæk Å’s dal og helt op til Vindinge i Vindinges Å’s dal. Sidenhen har vegetation, dynd, tørv og aflejring af fint sand fra åerne fyldt dele af fjorden op.

Der er meget artsrige moser og strandenge ved Holckenhavn Fjord og der vokser bl.a. gøgeurt i området. Fjorden er et udmærket område til fuglekig, da der er arter såsom gæs, ænder, svaner, blidshøns, fiskehejre og rørhøg som alle yngler i området. I træktiden er det også muligt at se andre rovfugle i området. Især i de senere år er fiskeørnen blevet en hyppig gæst. I indløbet til Holckenhavn Fjord er der ligeledes forholdsvis store muslinge- banker, som havfuglene i området nyder godt af specielt dykænderne.

Holckenhavn Fjord 

I bunden af Holckenhavn Fjord udmunder Vindinge Å og Ørbæk Å. Fjorden nåede med den højere vandstand i stenalderhavets tid op til Bynkel i Ørbæk Å’s dal og helt op til Vindinge i Vindinges Å’s dal. Sidenhen har vegetation, dynd, tørv og aflejring af fint sand fra åerne fyldt dele af fjorden op.

Der er meget artsrige moser og strandenge ved Holckenhavn Fjord og der vokser bl.a. gøgeurt i området. Fjorden er et udmærket område til fuglekig, da der er arter såsom gæs, ænder, svaner, blidshøns, fiskehejre og rørhøg som alle yngler i området. I træktiden er det også muligt at se andre rovfugle i området. Især i de senere år er fiskeørnen blevet en hyppig gæst. I indløbet til Holckenhavn Fjord er der ligeledes forholdsvis store muslinge- banker, som havfuglene i området nyder godt af specielt dykænderne.

Holckenhavn Fjord og Ørbæk Å dalen blev dannet under istiden, hvor en stor gletchertunge udfyldte hele Storebælt og de nærmeste landområder. Smeltevandsfloder løb under isen og var så kraftige, at de dannede dale i jordbunden. 

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Dyrehavevej
5800 Nyborg
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Cykeltur
Vandretur

Koordinater

Længde: 55.296755828
Breddegrad: 10.776553552

1. stop: Den sorte Kløversti - Holckenhavn Fjord

Adresse Dyrehavevej 
5800 Nyborg
T +45 63 33 80 90
visitnyborg@nyborg.dk