Apostelhuset

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Galleri

Beskrivelse

Apostelhuset ligger i Riddergade midt i Næstved by, mellem de to fredede bygninger Ridderhuset i Riddergade 3 samt bygningen på Riddergade 7. 

Mod gaden er Apostelhuset en 13 fag lang bindingsværksbygning i et stokværk med mønstermurede tavl, kampestenssokkel, ældre, opsprossede vinduer med trukket glas og forsatsruder. Herudover ses udskårne knægte og stolper som bærer et rødt, teglhængt heltag med fire ældre tagvinduer og tre ældre skorstenspiber.

Apostelhuset, som også bliver kaldt Apostelgården blev opført omkring år 1510 til 1520. Oprindeligt stod bygningen i to stokværk, men det andet stokværk er for længst gået tabt, og en hårdhændet restaurering i 1880'erne udslettede meget af det, der var tilbage.
 
Navnet, Apostelhuset, skyldes, at stolperne er dekoreret med udskårne træfigurer af Jesus og de tolv apostle. De udskårne figurer, som hører til de ældst bevarede af deres slags, indgik i det oprindelige toetages bindingsværkshus blev genbrugt ved restaureringen. 
T
idligere har bygningen fungeret som foreningslokale og bageri, men huser nu en tegnestue samt beboelse.

Apostelhuset ligger i Riddergade midt i Næstved by, mellem de to fredede bygninger Ridderhuset i Riddergade 3 samt bygningen på Riddergade 7. 

Mod gaden er Apostelhuset en 13 fag lang bindingsværksbygning i et stokværk med mønstermurede tavl, kampestenssokkel, ældre, opsprossede vinduer med trukket glas og forsatsruder. Herudover ses udskårne knægte og stolper som bærer et rødt, teglhængt heltag med fire ældre tagvinduer og tre ældre skorstenspiber.

Apostelhuset, som også bliver kaldt Apostelgården blev opført omkring år 1510 til 1520. Oprindeligt stod bygningen i to stokværk, men det andet stokværk er for længst gået tabt, og en hårdhændet restaurering i 1880'erne udslettede meget af det, der var tilbage.
 
Navnet, Apostelhuset, skyldes, at stolperne er dekoreret med udskårne træfigurer af Jesus og de tolv apostle. De udskårne figurer, som hører til de ældst bevarede af deres slags, indgik i det oprindelige toetages bindingsværkshus blev genbrugt ved restaureringen. 
T
idligere har bygningen fungeret som foreningslokale og bageri, men huser nu en tegnestue samt beboelse.

Apostelhuset | Næstved

Apostelhuset som ligger i Riddergade, har fået sit navn efter de 13 store udskårne knægte som der forestiller Jesus og de 12 apostle. Udskæringerne over og under de enkelte figurer menes at symbolisere himlens lyksaligheder og jordens prøvelser.

Apostelhuset som ligger i Riddergade, har fået sit navn efter de 13 store udskårne knægte som der forestiller Jesus og de 12 apostle. Udskæringerne over og under de enkelte figurer menes at symbolisere himlens lyksaligheder og jordens prøvelser.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Område

Adresse Riddergade 5
4700 Næstved
Se alt i dette område

Information

Faciliteter og emner

Kan kun ses udefra 
Historisk arkitektur

Koordinater

Længde: 55.229018
Breddegrad: 11.759815

Apostelhuset

Adresse Riddergade 5 
4700 Næstved
T 55728800
apostelgaarden@mail1.stofanet.dk